twitter

image1 image1 image1 image1

Jesienne spotkanie Polskiej Platformy FEFANA Asbl. w Warszawie

5 grudnia br. w warszawskim hotelu HYATT Regency odbyło się spotkanie Polskiej Platformy FEFANA, czyli przedstawicieli firm będących członkami tej organizacji branżowej zarejestrowanych i działających w Polsce w zakresie produkcji, dystrybucji i promocji produktów paszowych specjalnego przeznaczenia.  Firmy te to przykładowo: ARKOP, DSM, Lucta, Provit, AB Agri, Alltech, DuPont, Evonik, Huvepharma, Kemin, Delacon oraz kilka innych rozważających swój udział.

FEFANA Asbl., czyli  „EU Association of Specialty Feed Ingredients and Their Mixtures”, a w języku polskim „Związek Producentów Składników Paszowych Specjalnego Przeznaczenia i Ich Mieszanin w UE”, jest organizacją reprezentującą interesy przemysłu surowców specjalnych, które wchodzą do łańcucha żywnościowego poprzez paszę dla zwierząt, zarówno tych produkowanych w Europie, jak i importowanych z krajów trzecich. Członkami Związku są producenci i dystrybutorzy dodatków paszowych i funkcjonalnych surowców paszowych, premiksów i innych mieszanin tych surowców. Organizacja ta sama siebie określa, jako „wspólny głos przemysłu surowców paszowych specjalnego przeznaczenia w Unii Europejskiej”.

Związek FEFANA Asbl. działa poprzez swoje różne struktury, jak na przykład grupy robocze, zespoły zadaniowe, konsorcja, platformy krajowe czy regionalne, a także w ramach FAMI-QS. To ostatnie przedsięwzięcie jest Systemem Jakości i Bezpieczeństwa dla Surowców Paszowych Specjalnego Przeznaczenia i ich Mieszanin. Już od roku 2004, przedstawiciele wyżej wspomnianego sektora pracują razem nad opracowaniem FAMI-QS, pierwszego systemu jakości dla tej części przemysłu. W pracach certyfikacji FAMI-QS biorą udział też firmy polskie i zagraniczne działające w Polsce, a niebędące członkami FEFANA.

Polska Platforma FEFANA jest zatem organiczną częścią tego Związku, lecz działa na poziomie krajowym i organizuje swoje główne spotkania dwa razy w roku, a jeśli zachodzi taka potrzeba, inicjuje różne inne formy działania na rzecz swoich członków. Obecnym Przewodniczącym Polskiej Platformy jest dr Jan Koślacz z firmy DSM, a wspiera go jako koordynator Platformy Jerzy Wiesław Kosieradzki, FGC CONSULT, z Warszawy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Wspomniane grudniowe spotkanie Polskiej Platformy FEFANA swoją obecnością uświetnili Panowie dr Didier Jans, Sekretarz Generalny FEFANA Asbl., z Brukseli i dr Waldemar Korol, Dyrektor Krajowego Laboratorium Pasz Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Lublinie, którzy przedstawili swoje prezentacje. Niestety tym razem na spotkanie nie dotarli przedstawiciele polskich urzędów uczestniczących w stanowieniu prawa na szczeblu krajowym i unijnym oraz sprawujących oficjalny nadzór nad przemysłem paszowym, jako częścią łańcucha żywnościowego - np. z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, czy Głównego Inspektoratu Weterynarii, których współdziałanie Związek tak sobie ceni .

Dr Jans mówił o zmianach procesu podejmowania decyzji w UE i ich wpływie na przemysł składników paszowych specjalnego przeznaczenia, wynikających z wdrażania postanowień Porozumienia Lizbońskiego (tzw. comitology) oraz przedstawił swoje spojrzenie na aktualne i przyszłe kwestie czy wyzwania legislacyjne odnośnie tej grupy surowcowej, a bardziej szczegółowo o procesie powtórnej rejestracji dodatków paszowych w UE, nowych propozycjach co do wymogów w zakresie etykietowania tych produktów oraz ewolucji procesów legislacyjnych we Wspólnym Rynku i wynikających z niej działań FEFANA.

Cenny gość Polskiej Platformy dr Korol wprowadził zgromadzonych w działania służb państwowych w zakresie oceny i interpretacji wyników badania dodatków paszowych w Polsce, co istotnie poszerzyło zrozumienie tych kwestii przez zrzeszone w Platformie firmy. To właśnie wartościowe exposé dr Waldemara Korola prezentujemy w naszym magazynie, aby również posłużyła innym firmom, urzędom i osobom w polskim przemyśle paszowym i produkcji zwierzęcej do zrozumienia tej ważnej tematyki.