twitter

image1 image1 image1 image1

DONIESIENIA POSTEROWE 2014

 1. Ocena wyników badań biegłości w zakresie oznaczania składników odżywczych i energii w paszach. Evaluation of proficiency testing results in the scope of nutrients and energy in poultry feed- G. Bielecka  s. 55
 2. Mocznik w paszach – ocena monitorowania pasz i omówienie wyników ILC Mocznik 2013.  Urea in feedingstuffs – evaluation of feed monitoring and results of the ILC Urea 2013  -  G. Bielecka, W. Korol  s. 56
 3. Ocena wyników badań biegłości w zakresie składników mineralnych. Evaluation of proficiency testing results in the scope of minerals-  G. Bielecka  s. 57
 4. Ocena wyników badań biegłości w zakresie oznaczania aminokwasów w paszach. Evaluation of proficiency testing results in the scope of amino acids in feeds-  J. Rubaj  s. 58
 5. Ocena wyników badań biegłości w zakresie oznaczania witamin w paszach. Evaluation of proficiency testing results in the scope of vitamins in feeds-  J. Rubaj  s. 59
 6. Ocena wyników badań biegłości w zakresie homogeniczności (PT Homo 2013). Evaluation of the results of proficiency testing in the homogeneity range  (PT Homo 2013) - S. Walczyński  s. 60
 7. Wpływ sposobu rozdrabniania próbki do badań na jej skład granulometryczny.Effect of method grinding the sample for analysis on the granulometric composition- S. Walczyński  s. 61
 8. Walidacja oznaczania zawartości wody w paszach metodą miareczkową Karla Fischera. Validation of  Karl-Fischer titrimetric method for determination of water in feeds- W. Korol, G. Wójcik, D. Kopeć  s. 62
 9. Znaczenie niepewności pomiaru w ocenie wyników badań porównawczych (PT/ILC). Importance of uncertainty measurement for evaluation of PT/ILC results- W. Korol, G. Bielecka, J. Rubaj  s. 63
 10. Oznaczanie aminokwasów w paszach metodą UPLC - parametry walidacyjne.  Determination of amino acids in feeds by the UPLC method – validation parameters- K. Olszówka, I. Smutniak, J. Rubaj, W. Korol  s. 64
 11. Zmiany w planie urzędowej kontroli pasz w zakresie GMO w 2014 roku. Changes in the Polish feed official control plan in the field of gmo in 2014- A. Fijałkowska, A. Solecka, D. Peitler, J. Markowski  s. 65
 12. Zastosowanie techniki Real-time PCR do analizy produktów żywieniowych dla zwierząt w celu identyfikacji w nich komponentów wieprzowych i drobiowych. Application of Real-time PCR for the analysis of animal food products for identification pig and poultry  components - M. Natonek-Wiśniewska  s. 66
 13. Poziomy dioksyn i dl- PCB w paszach. Kontrola urzędowa w 2013 r. The levels of dioxins and DL-PCBs  in feedingstuffs. Official control  in 2013- P. Małagocki, B. Furga, M. Gembal, J. Piskorska-Pliszczyńska  s. 67
 14. Ocena kompetencji laboratoriów urzędowych w zakresie wykrywania przetworzonego białka zwierzęcego w paszach. Assessment of competence of official laboratories for detection of processed animal protein in feed - A. Weiner, I. Paprocka,  A. Gołębiowska, K. Kwiatek  s.  68
 15. Ocena wyników badań porównawczych w zakresie oznaczania zanieczyszczeń w stałych tłuszczach pochodzenia zwierzęcego. Assessment of results of comparative test for the determination of insoluble impurities in animal fat- A. Weiner, I. Paprocka, A. Gołębiowska, K. Kwiatek  s. 69
 16. Probiotyczne dodatki paszowe. Probiotic feed additives - E. Patyra, K. Kwiatek  s. 70
 17. Występowanie pozostałości leków przeciwbakteryjnych w wodzie pochodzącej z systemów pojenia drobiu.Occurrence of antibacterial compounds residues in poultry water supply systems- M. Gbylik-Sikorska, A. Posyniak, A. Gajda, M. Piątkowska  s. 71
 18. Badania diagnostyczne mikotoksyn w paszach w latach 2009 – 2013. Diagnostic investigations of mycotoxins in feedstuffs between 2009-2013- H. Wiśniewska-Dmytrow, O. Burek, K. Pietruszka, J. Żmudzki  s. 72
 19. Analiza ryzyka w bezpieczeństwie pasz i żywieniu zwierząt gospodarskich. Risk Analysis in safety of feeds and animal feeding- M. Walczak, K. Kwiatek  s. 73
 20. Zastosowanie przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikami (ASE®) w oznaczaniu kokcydiostatyków w premiksach. Accelerated Solvent Extraction, (ASE®) in the determination of coccidiostats in premixes- K. Pietruk,  M. Olejnik, P. Jedziniak, T. Szprengier-Juszkiewicz  s. 74