twitter

image1 image1 image1 image1

Mikroorganizmy probiotyczne w dodatkach paszowych. Zastosowanie  i aspekty prawne

Ewelina Patyra, Marek Walczak, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB

Streszczenie.  Dnia 1 stycznia 2006 r. został wprowadzony zakaz używania antybiotyków jako tzw. antybiotykowych stymulatorów wzrostu. Zmusiło to hodowców działających w sektorze produkcji zwierzęcej do poszukiwania nowych, alternatywnych rozwiązań, mających równie korzystny wpływ na rozwój zwierząt hodowlanych. Naprzeciw tym oczekiwaniom wyszli producenci oferujący probiotyki. Preparaty te zawierające w swym składzie mikroorganizmy, korzystnie wpływają na organizm zasiedlając przewód pokarmowy zwierząt pożądaną mikroflorą. Pojawienie się probiotyków na rynku Unii Europejskiej, wymogło ustanowienie nowych regulacji prawnych. Zapewniają one bezpieczeństwo dla zwierząt, dla których probiotyki są przeznaczone oraz chronią nabywcę przed zakupieniem towaru złej jakości.

Celem tego artykułu jest przybliżenie kompleksowej wiedzy odnośnie preparatów probiotycznych, regulacji prawnych w aspekcie rejestracji probiotyków przeznaczonych na rynek Unii Europejskiej oraz zaprezentowanie wymagań na potrzeby urzędowej kontroli preparatów zawierających w swoim składzie mikroorganizmy.

Słowa kluczowe: probiotyki, dodatki paszowe, kontrola urzędowa, rejestracja, mikroorganizmy.

 

Registration and official control of probiotic microorganisms as feed additives

Krzysztof Kwiatek, Ewelina Patyra, Marek Walczak

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs, National Veterinary Research Institute,

Summary. The ban on the use of antibiotic growth promoters was implemented in January 1st, 2006. Because of the ban, farmers were forced to look for new alternatives products. Some producers solved the problem by offering a probiotics containing microorganisms. Probiotics exert beneficial effects to live organism by colonization of digestive tract with useful microflora. Appearance of probiotics on the market of European Union forced new law implementation. The aim of law regulations was to provide safety of animals and to protect the consumers against bad quality probiotic products.

The purpose of this article is to present comprehensive knowledge about probiotics, law requirements for probiotics registration in European Union and to present official control of probiotic microorganisms.  

Key words: probiotics, feed additives, official control, registration, microorganisms.