twitter

image1 image1 image1 image1

Aktualne zagadnienia związane z kontrolą PAP w paszach

Agata Gołębiowska, Ilona Paprocka, Anna Weiner, Krzysztof Kwiatek

Zgodnie z obowiązującymi przepisami produkty przetworzonego białka pochodzenia zwierzęcego podlegająścisłej kontroli laboratoryjnej. Najczęściej badanym asortymentem sąmieszanki paszowe i mączki mięsno-kostne. Opracowane metody badawcze pozwalająna stwierdzenie odchyleńw jakości badanych produktów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i w celu wyeliminowania źródła niebezpieczeństwa, opracowano szereg metod analitycznych pozwalających na wykrycie i stwierdzenie nieprawidłowości produktów przetworzonego białka zwierzęcego stosowanych w żywieniu zwierząt. Obecnie obowiązującąmetodą, uznanąw Unii Europejskiej, która pozwala na wykrycie niedozwolonych elementów jest metoda mikroskopowa. Jej przydatnośćpotwierdziły badania walidacyjne, w których dla poziomu wykrywalności 0,1% uzyskano następujące parametry:  specyficzność(100%), dokładność (96%) i czułość (95%).  W związku z planami zniesienia zakazu skarmiania niektórych grup zwierząt mączkami mięsno-kostnymi zaistniała koniecznośćidentyfikacji gatunkowej produktów przetworzonych. Dotychczas opracowano i wdrożono metody pozwalające na wykrycie i identyfikacjęprzetworzonego białka pochodzenia wołowego, wieprzowego i drobiowego. Granica wykrywalności dla poszczególnych gatunków kształtuje sięna poziomie: dla białka wołowego 0,05%;  dla białka wieprzowego 0,1% oraz dla białka drobiowego 0,2%. Uzyskane podczas walidacji metody wyniki badańpotwierdzają, że  metoda PCR  uniemożliwia odróżnienie czy DNA pochodzi z mączki mięsno-kostnej czy z innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Stwarza to ryzyko uzyskania wyników fałszywie dodatnich w odniesieniu do niektórych produktów stosowanych jako dozwolone składniki paszy tj. mleka i serwatki. Rozwiązanie stanowićmoże połączenie dwóch analiz, tj. metody mikroskopowej, podczas wykonania której stwierdza sięobecnośćelementów niedozwolonych, a następnie analizy PCR umożliwiającej identyfikacjęgatunkowąniedozwolonego dodatku. Uzyskane wyniki dodatnie w obu badaniach potwierdzająobecnośćniedozwolonych produktów przetworzonych. Zatem wykrywanie i identyfikacja gatunkowa przetworzonego białka pochodzenia zwierzęcego wykorzystująca technikęPCR jest metodąuzupełniającądla metody mikroskopowej.