twitter

image1 image1 image1 image1

Aktualny stan w zakresie stosowania i kontroli przetworzonego białka zwierzęcego w żywieniu zwierząt

Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz

Państwowy Instytut Weterynaryjny –Państwowy Instytut Badawczy

Streszczenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami produkty przetworzonego białka pochodzenia zwierzęcego podlegają ścisłej kontroli laboratoryjnej. Opracowane metody badawcze pozwalają na stwierdzenie odchyleń w jakości badanych produktów. Wykorzystując metodę mikroskopową potwierdzamy dodatek niepożądanych składników. Uzupełnieniem wydaje się być nowo opracowana metoda PCR, której wykorzystanie jest bardzo obiecujące, ponieważ eliminacja produktów niespełniających określonych wymagań minimalizuje ryzyko występowania gąbczastej encefalopatii bydła.

Słowa kluczowe: żywienie zwierząt, zakaz paszowy, PAP, przetworzone białko zwierzęce.

 

Actual state of use and control of processed animal protein in animals feeding

Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, Krzysztof Kwiatek

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs

National Veterinary Research Institute

Summary. According with current regulations products of the processed animal proteins are strictly of laboratory control. Developed methods allow to state variations in the quality of the tested products. Using the microscopic method is possibility to confirm the presence of undesirable components. This is complemented by newly developed PCR method, the use of which is very promising, because the elimination of the products not fulfill the specific requirements of the minimizing the risk of bovine spongiform encephalopathy.

Keywords: animal feeding, feed ban, PAP, processed animal protein.