twitter

image1 image1 image1 image1

Jakość mikrobiologiczna pasz

Elżbieta Kukier, Krzysztof Kwiatek, Magdalena Goldsztejn, Tomasz Grenda

Zakład Higieny Pasz

Państwowy Instytut Weterynaryjny –Państwowy Instytut Badawczy

Streszczenie. W pracy przedstawiono najważniejsze zagrożenia biologiczne, które mogą występować w paszach i stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia zwierząt, ludzi oraz jakości surowców i żywności pochodzenia zwierzęcego. Omówiono również wskaźniki higieniczne paszy oraz ich znaczenie w ocenie jakości mikrobiologicznej paszy. Przedstawione zostały obecnie obowiązujące wymagania mikrobiologiczne dla pasz i oceniono jakość pasz stosowanych w Polsce w latach 2003 – 2012.

Słowa kluczowe: pasze, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, Salmonella, Clostridium.

 

Microbiological quality of feed

Elżbieta Kukier, Krzysztof Kwiatek, Magdalena Goldsztejn, Tomasz Grenda

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs

National Veterinary Research Institute

Summary. The paper presents the most important microbiological hazards that may occur in feed and pose a potential hazard to animal or human health and quality of raw materials and food of animal origin. Feed hygiene indicators and their importance in assessment of microbiological quality of feed are also discussed. In the paper are described current microbiological requirements for feed and quality of feed used in Poland in the years 2003-2012.

Key words: feed, microbiological contamination, Salmonella, Clostridium.