twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena i wykorzystanie wyników badań biegłości w zakresie oznaczania podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych w paszach

Grażyna Bielecka, Waldemar Korol

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz

Streszczenie. Przeprowadzono badania biegłości (PT) w zakresie podstawowych składników pokarmowych w mieszance paszowej dla drobiu i w zakresie składników mineralnych w mieszance paszowej pełnoporcjowej i uzupełniającej. W PT, zorganizowanych przez Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie w roku 2013, brały udział laboratoria upoważnione do badań pasz w ramach urzędowej kontroli (n=19). W mieszance paszowej dla drobiu badano takie składniki jak wilgotność, popiół surowy, białko ogólne, tłuszcz surowy po hydrolizie, włókno, skrobia, cukry i energia metaboliczna. W przypadku składników mineralnych badano wilgotność, popiół surowy i popiół nierozpuszczalny w kwasie chlorowodorowym, chlorki (jako Cl-), wapń, magnez, sód, potas, miedź, żelazo, mangan, cynk, selen, jod, fluor, arsen, kobalt, molibden, kadm i ołów. Laboratoria wykonały ogółem 720 analizy i uzyskały 97,1% wyników zadowalających. Podano przykłady wykorzystania wyników PT do kontroli jakości i doskonalenia systemu zarządzania w laboratorium.

Słowa kluczowe: pasze, badanie biegłości, podstawowe składniki pokarmowe, składniki mineralne, ocena.

 

Evaluation and using proficiency testing results in the scope of determination of basic nutrients and minerals in feeds

Grażyna Bielecka, Waldemar Korol

National Research Institute of Animal Production, National Feed Laboratory

Summary. The paper presents the results of two proficiency testings (PT) in the scope basic nutrients in a poultry feed mixture and minerals in a feed mixture and supplementary mixture. The PT were conducted in 2013 by National Laboratory for Feedingstuffs with laboratories authorized to a government feed control (n=19). In the poultry feed mixture, nutrients such as moisture, crude ash, crude protein, crude fat after acid hydrolysis, crude fiber, starch, sugar and metabolizable energy were tested. In the second PT moisture, crude ash, ash insoluble in hydrochloride acid and minerals such as calcium, phosphorus, magnesium, sodium, potassium, chlorides, iron, manganese, zinc, copper, selenium, cobalt, molybdenum and iodine and undesirable substances such as fluorine, arsenic, cadmium and lead were analyzed.  Total number of 720 analyses were conducted and laboratories obtained 97,1% of satisfactory results. Examples of using of PT results for quality control and improvement of quality assurance in laboratory were presented.

Key words: feed, proficiency testing, basic nutrients, minerals, evaluation.