twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena wyników badania biegłości  w zakresie wybranych  dodatków paszowych

Jolanta Rubaj, Waldemar Korol

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy,
Krajowe Laboratorium Pasz

Streszczenie. Przeprowadzono dwa badania biegłości (PT) w zakresie oznaczania witamin (A, E, B1, B2, D3) i aminokwasów (aminokwasy łącznie z tryptofanem) w produktach paszowych. W PT, zorganizowanych przez Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie w roku 2013, brały udział laboratoria upoważnione do badań pasz w ramach urzędowej kontroli (n=8). Laboratoria biorące udział w tych badaniach potwierdziły kompetencje w zakresie aktualnie wykonywanych badań dodatków paszowych (witaminy A i E,  lizyna, metionina), zgodnie z planem urzędowej kontroli pasz w roku w roku 2013 uzyskując wyniki zadowalające (100%). Podano przykłady wykorzystania wyników PT do kontroli jakości i doskonalenia systemu zarządzania w laboratorium.

Słowa kluczowe: badanie biegłości, dodatki paszowe, ocena wyników

 

Evaluation of proficiency testing results in the scope of chosen feed additives

Jolanta Rubaj, Waldemar Korol

National Research Institute of Animal Production

National laboratory for Feedingstuffs in  Lublin

Summary. The paper presents the results of two proficiency testings (PTs) in the scope of vitamins (A, E, B1, B2, D3) and amino acids including tryptophane in feed mixture and premixture.  PTs were conducted in 2013 by National Laboratory for Feedingstuffs with laboratories authorized to government feed control (n=8). The paper includes the evaluation of results of proficiency testings (PTs) of the chosen feed additives. The PTs were conducted in 2012 by the National Laboratory for Feedingstuffs with laboratories authorized to government feed control. In the PT, the chosen vitamins such as A, E, B1, B2, D3 and amino acids including tryptophan were tested.  Participated laboratories confirmed their competency in the scope of actually performed feed additive testing (vitamin A, E, lysine, methionine), in accordance with the annual control plan 2013 and obtained satisfactory results (100%). Examples of using of PTs results for quality control and improvement of quality assurance in laboratory were presented.

Key words: proficiency testing, feed additives, evaluation of results.