twitter

image1 image1 image1 image1

Seria broszur FEFANA: „Karotenoidy w ywieniu zwierzt” schodzi z prasy drukarskiej
Bruksela, 18 grudnia 2014 r.

FEFANA ma przyjemność poinformować Czytelników o publikacji swojej najnowszej broszury na temat karotenoidów i ich wykorzystaniu w żywieniu zwierząt (Carotenoids in Animal Nutrition).

Barwy grają w przyrodzie ważną biologiczną rolę, która opiera się na całej gamie naturalnych komponentów (np. karotenoidów, chlorofili, itd.) wykorzystywanych do wybarwienia żywych tkanek w organizmach zwierząt i roślin.  Kolory w żywieniu zwierząt mają swoje źródło w komponentach paszowych pochodzenia  zwierzęcego i są związane głównie z obecnością karotenoidów, które tworzą największą grupę występujących w przyrodzie pigmentów, powszechnie odpowiadających za całą gamę kolorów od żółci do czerwieni w owocach, warzywach, grzybach, upierzeniu ptaków, ciałach ryb, okrywie ciała skorupiaków i owadów, jak również roślinach wodnych i algach.

Pigmenty te są wytwarzane przez wszystkie organizmy fotosyntetyzujące, niektóre mszyce i również przez niektóre bakterie oraz grzyby. Opisano już ponad 750 karotenoidów, z których 60 jest prekursorami witaminy A, a najważniejszym z nich jest Beta-karoten. Zwierzęta, w zasadzie, nie mogą syntetyzować karotenoidów i, aby pokryć swoje dzienne zapotrzebowanie,  muszą je pobrać w postaci produktów  roślinnych. Pochodne karotenoidów wspomagają zdrowie, poprawiają zachowania płciowe (wysyłanie sygnałów barwnych) i są niezbędne dla rozrodu. Niektóre pochodzące z paszy karotenoidy mogą być rozkładane w organizmie konsumenta aby zapewnić mu witaminę A i są cennym składnikiem potrzebnym zwierzętom do przebiegu wielu funkcji fizjologicznych, jak np. aktywność przeciwutleniaczy, pobudzanie układu odpornościowego, odżywianie zarodków żółtkiem, ochrona przed światłem.

Karotenoidy zawsze stanowiły część codziennej diety zwierząt i ludzi. W sytuacji regularnie optymalizowanych receptur paszowych, karotenoidy są włączane do paszy w postaci wielu  składników pokarmowych, które wspomagają zdrowie zwierząt i jakość produktu.

Ta nowa broszura FEFANA ma na celu przedstawienie szerszej informacji o karotenoidach, ze szczególnym uwzględnieniem oksykarotenoidów czy ksantofili, ich wykorzystania w żywieniu zwierząt i korzyści jakie przynoszą konsumentom. Publikacja ta  opisuje naturalne występowanie, klasyfikację i rolę jaką pełnią karotenoidy, jak również ich zastosowanie jako dodatków paszowych.  Więcej szczegółów technicznych podano również w konkretnych opracowaniach monograficznych.

 Broszura „Karotenoidy w żywieniu zwierząt” jest dostępna w wersji papierowej, jak również w formacie elektronicznym w bibliotece „FEFANA Virtual Library” na stronie http://www.platform-fefana.org/Website/Booklets  Inne publikacje FEFANA również można sobie ściągnąć z tej internetowej biblioteki.

Chcemy też powiadomić Naszych Czytelników, że w minionych miesiącach ukazały się dwie pierwsze broszury z tej serii tj. „Premiksy” (Premixes) i „Kwasy organiczne w żywieniu zwierząt” (Organic Acids in Animal Nutrition), które są także dostępne pod wyżej wspomnianym adresem.

Warto też dodać, że w pierwszej połowie 2015 r. FEFANA planuje jeszcze wydanie broszury na temat aminokwasów i innej na temat witamin, a cała ta seria wspomnianych broszur dostępna jest w angielskiej wersji językowej.

Jak to określił dr Didier Jans, Sekretarz Generalny FEFANA, „Nasz Związek jest zawsze zaangażowany we właściwe komunikowanie bezpieczeństwa i korzyści jakie pozwalają uzyskać produkty naszego Przemysłu. Dzięki tej broszurze i innym wydawnictwom, FEFANA wykazuje dobrą wolę w zakresie dzielenia się swoją najlepszą wiedzą z osobami zainteresowanymi uczeniem się o surowcach paszowych specjalnego przeznaczenia i ich mieszankach.”

 

Ostatnie warsztaty FEFANA na temat CLP, bezpieczeństwa pracowników i transportu towarów niebezpiecznych zyskały duży aplauz uczestników

22 października 2014 r. warsztaty FEFANA na temat CLP (Classification, Labelling and Packaging), bezpieczeństwa pracowników i transportu towarów niebezpiecznych w zastosowaniu do naszego Przemysłu, odbywające się w Brukseli zgromadziły siedemdziesięciu uczestników. Chociaż te regulacje nie stanowią trzonu działalności FEFANA, istnieją pewne aspekty, które wymagają głębokiego rozważenia w związku z potrzebą zgodności Surowców Paszowych Specjalnego Przeznaczenia z tymi wymogami prawnymi, aby można je było we właściwy sposób wprowadzać do obrotu handlowego.

Lisa Allen (REAChReady) przygotowała fundament pod te warsztaty prezentując obszerną wypowiedź na temat wdrażania rozporządzenia o CLP i jego wpływie na surowce paszowe. Jej prezentacja została uzupełniona przez Philippe Becqueta (DSM, Prezesa Zespołu FEFANA ds. Spraw Regulacji Prawnych), na temat – ogólnie mówiąc - przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracowników i transportu towarów niebezpiecznych. Z kolei, kwestie tego, co w tych regulacjach odnosi się do mikroorganizmów i ich preparatów, jako dodatków paszowych, zostało przedstawione przez Gerarda Bertin (Erawan Consulting). Uczestniczący w warsztatach Członkowie FEFANA zadawali wiele pytań na temat praktycznego wprowadzania tych przepisów w życie, na które prelegenci występujący na pierwszej sesji udzielili im wyczerpujących odpowiedzi.

Należy wyjaśnić, że FEFANA przeprowadziła już szereg ważnych prac w zakresie harmonizacji CLP, szczególnie odnośnie witamin i karotenoidów, o których na w/w warsztatach mówiła Elena Miceli (Szef Komunikacji i Regulacji Prawnych FEFANA). Przykładowo, prelegentka wyjaśniła, jak ważne dla operatorów są ich uzgodnienia w sprawie harmonizacji CLP, szczególnie tych produktów, które nie mają jeszcze oficjalnie zharmonizowanej klasyfikacji, a dla których taka harmonizacja może być wymagana w przyszłości.

W tematykę harmonizacji CLP dla Kwasów Organicznych wprowadził Słuchaczy Hans van Dam (Nutreco, Prezes Grupy Roboczej FEFANA ds. Kwasów Organicznych), który posłużył się tą kategorią, jako dobrym przykładem wyjaśniającym zagadnienia krytyczne, jakie musimy wziąć pod uwagę odnośnie towarów niebezpiecznych. Cedric Martin (DSM, Prezes Grupy Roboczej FEFANA ds. Premiksów) jasno przedstawił główne kwestie, które mogą wymagać dalszej debaty i działania w ramach FEFANA, a szczególnie uzgodnień różnych punktów w ramach różnych instytucji UE.

Uczestnicy warsztatów wysoko ocenili przedstawione prezentacje i ich układ reprezentujący koncepcję „od teorii i koncepcji do praktyki”, czy jak to wyraził jeden z uczestników „było to spotkanie, z którego mamy wiele myśli do zabrania do domu.” Specjalnie zaplanowany w ciągu całego dnia spotkania czas na pytania i odpowiedzi pozwolił uczestnikom na dobrą i żywą dyskusję. Nadal otwartych pozostaje szereg kwestii, które mogą mieć potencjalne znaczenie, ale uczestnicy uzgodnili, że będą musieli im się przyjrzeć w najbliższej przyszłości.

Wspomniane warsztaty FEFANA były już kolejnymi z regularnie organizowanych warsztatów zawodowych przeznaczonych dla Członków Związku i cieszących się najwyższym uznaniem uczestników. Jest to kolejna forma działania tego Związku na rzecz merytorycznego wspierania sektora Surowców Paszowych Specjalnego Przeznaczenia i ich Mieszanin dla dobra całego przemysłu paszowego i tym samym łańcucha żywnościowego w UE.