twitter

image1 image1 image1 image1

The preventive control of lactating cows’ breach of amino acid exchange on the back of microelement insufficiency

Stanisław Doletsky

The National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kiev

Abstract. Applying the original method the new effective “Pankorm” feed supplement was developed  from a pig’s pancreas after extraction of insulin. The supplement has successfully received industrial approval as a preventive action agent used in case of amino acid metabolism disorder of cows in the area of micronutrient deficiency.

Keywords: essential amino acids, „Pankorm” feed additive, correction of metabolic disorders.

 

Prewencyjna kontrola  naruszenia wymiany aminokwasów w warunkach niedoboru  mikroelementów u krów mlecznych

Stanisław Dolecki

Państwowa Akademia nauk Rolniczych, Kijów

Streszczenie. Przy  zastosowaniu  oryginalnej  metody  zbadano   efektywność nowego dodatku paszowego „Pankorm” otrzymanego  z  trzustki  świń  po  ekstrakcji  insuliny. Dodatek  otrzymał  zgodę na  zastosowanie  w skali przemysłowej,  jako środka zapobiegającego zaburzeniom metabolizmu aminokwasów u krów w warunkach  niedoboru mikroelementów.

Słowa kluczowe: aminokwasy, dodatek do paszy „Pankorm”,   zapobieganie  zaburzeniom metabolicznym.