twitter

image1 image1 image1 image1

Efficiency of vitamin E in the lactating cows diet for obtaining high-quality vitaminized milk

Yu. O. Zozulya, I. O. Ionov

Institute of Animal Science National Academy of Agricultural Science, Kharkiv

Summary.  The results of studies of influence of the effectiveness of feeding high amounts of vitamin E as part of premix to lactating cows on some quality parameters of milk and its biological value were given. Enriching the diet of cows with E-vitamin premix containing tocopherol within limits of 370 and 490 mg per cow daily was proved to establish its feasible milk concentration increase, indicating the capability of obtaining vitaminized milk naturally.  The effective influence of additional amounts of vitamin E on reducing the concentration of somatic cells in milk, which contributes to the quality of raw milk was also stated.

Keywords:  lactating cows, vitamin E, milk, premix, quality.
 

Wpływ dodatku witaminy E w diecie krów mlecznych na uzyskanie wysokiej jakości mleka witaminizowanego

Julia Zozula, Igor Ionow

Instytut Zootechniki, Akademia Rolnicza w Charkowie

Streszczenie. Badano wpływ dodatku witaminy E  do  premiksu dla  krów w fazie laktacji na niektóre parametry jakości mleka i jego wartość odżywczą. Skarmianie premiksu zawierającego tokoferol w ilości 370 i 490 mg na krowę dziennie przyczyniło się  do wzrostu stężenia witaminy E w mleku i wskazując na możliwość uzyskania naturalnego mleka witaminizowanego. Wykazano, że zastosowanie witaminy E skuteczne wpłynęło na zmniejszenie stężenia komórek somatycznych w mleku, co przyczyniło się do poprawy jakości surowego mleka.

Słowa kluczowe: krowy w fazie laktacji, witamina E, premiks, jakość.

References

Heinrichs A.J. Control of heifer mastitis by nutrition// Heinrichs A.J., Costello  S.S., Jones C.M. Vet.Microbiol.-2009.- vol.16.- P.134-172.

NRC-National Research Council D.C. Washington.: National Academy Press.-2001.

Weiss W.P., Wyatt D.J. Effect of dietary fat and vitamin E on alpha-tocopherol in milk from dairy cows/J. Dairy Sci.-2003.- 86 (11).-P.3582-91.