twitter

image1 image1 image1 image1

Mikotoksyny w paszach dla bydła. Mycotoxins in feed for cattle

 Magdalena Twarużek, Robert  Kosicki, Jan Grajewski

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii Eksperymentalnej,

Katedra Fizjologii i Toksykologii, Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz 

s. 7-8

Słowa kluczowe: mikotoksyny, pasza, bydło.

Key words: mycotoxins, feed, cattle.
 

Piśmiennictwo:

Grajewski J. Patogeniczne pleśnie i mikotoksyny – problem u przeżuwaczy. Bydło, 2006,10: 12-17.

Twarużek M., Błajet-Kosicka A., Kwiatkowska J., Grajewski J. Mikotoksykozy – zapobieganie. Jak chronić bydło przed niebezpiecznymi zakażeniami. Agrobydło, 2015, 2: 16-19.

Kosicki  R., Błajet-Kosicka A., Grajewski J., Twarużek M. Multiannual mycotoxin survey in feed materials and feedingstuffs. Animal Feed Science and Technology, 2016, 215: 165-180.