twitter

image1 image1 image1 image1

Substancje przeciwbakteryjne w paszach – wybrane aspekty bezpieczeństwa i kontroli. Antibacterial substances in feed – selected aspects of safety and control

Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

s. 9-10

Słowa kluczowe: pasze, substancje przeciwbakteryjne, antybiotyki, antybiotykooporność, urzędowa kontrola.

Key words: animal feed, antibacterial substances, antibiotics, antimicrobial resistance, official control.

Literatura

1. McEvoy J.D.G.: Contamination of animal feedingstuffs as a cause of residues in food: a review of regulatory aspects, incidence and control. Analytica Chimica Acta 2002, 473, 3-26.

2. Przeniosło-Siwczyńska M., Kwiatek K.: Substancje przeciwbakteryjne w paszach - organizacja urzędowej kontroli i metody badań. Życie Weterynaryjne 2013, 88(12), 1055-1060.