twitter

image1 image1 image1 image1

Analiza zagrożeń i ryzyka w produkcji pasz i żywieniu zwierząt gospodarskich. Hazard and risk analyses in feed production and animal feeding

Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Osiński

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

w Puławach

s. 11-13.

Słowa kluczowe: tetracykliny, pasze lecznicze, HPLC-DAD, LC-MS

Key words: tetracyclines, medicated feedingstuffs, HPLC-DAD, LC-MS

Literatura

Patyra E., Kowalczyk E., Kwiatek K.: Development and validation method for the determination of selected tetracyclines in animal medicated feedingstuffs with the use of micellar liquid chromatography. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2013, 405, 21, 6799-6806.

Patyra E., Kwiatek K.: Analytical procedure for the determination of tetracyclines in medicated feedingstuffs by liquid chromatography-mass spektrometry. J Vet Res. 2016, 60, 35 – 41.

Prescot J.F., Baggot J.D., Walker R.D.: Antimicrobial therapy in Veterinary Medicine. Iowa Stste University Press, Amesc. 2000, 277.

Rozporządzenie WE 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  22 sierpnia 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt.

Schnappinger, D., and W. Hillen.: Tetracyclines: antibiotic action, uptake, and resistance mechanisms. Arch. Microbiol. 1996,165, 359–369.