twitter

image1 image1 image1 image1

Kontrola zawartości mikotoksyn w kiszonkach i innych paszach. Survey of mycotoxins in silages and the other feeds

Piotr Jedziniak

Zakład Farmakologii i Toksykologii,
Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy.
Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. mikotoksyn w żywności i paszach

s. 25-26

Słowa kluczowe: mikotoksyny, kiszonki, pasze, deokyniwalenol. zearalenon.

Key words: mycotoxins, silages, feed, deoxynivalenol, zearalenone.

Piśmiennictwo:

R. Kosicki, A. Błajet-Kosicka, J. Grajewski, and M. Twarużek, “Multiannual mycotoxin survey in feed materials and feedingstuffs,” Anim. Feed Sci. Technol., 2016.

E. K. Tangni, L. Pussemier, and V. H. F, „Mycotoxin Contaminating Maize and Grass Silages for Dairy Cattle Feeding: Current State and Challenges Mycotoxin Contaminating Maize and Grass Silages for Dairy Cattle Feeding: Current State and Challenges,” J. Anim. Sci. Adv., vol. 3, no. 10, pp. 492–511, 2013.

V. A. Alonso, C. M. Pereyra, L. A. M. Keller, A. M. Dalcero, C. A. R. Rosa, S. M. Chiacchiera, and L. R. Cavaglieri, „Fungi and mycotoxins in silage: An overview,” J. Appl. Microbiol., vol. 115, no. 3, pp. 637–643, 2013.

Z. Dzuman, M. Zachariasova, O. Lacina, Z. Veprikova, P. Slavikova, and J. Hajslova, „A rugged high-throughput analytical approach for the determination and quantification of multiple mycotoxins in complex feed matrices,” Talanta, vol. 121, pp. 263–72, Apr. 2014.