twitter

image1 image1 image1 image1

Mikroflora pasz przemysłowych i kiszonek stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich. The microflora of industrial feed and silages used in animal nutrition

Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Krzysztof  Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

s. 39-42

Słowa kluczowe: mikroflora, pasza, kiszonka, Salmonella, C. botulinum, L. monocytogenes.

Key words: microflora, feed, silage, Salmonella, C. botulinum, L. monocytogenes.

 

Piśmiennictwo

European Food Safety Authority: Microbiological risk assessment in feedingstuffs for food-producing animals. Scientific opinion of the panel on biological hazards. EFSA. J. 2008, 720, 1-84.

Kukier E., Goldsztejn M., Grenda T., Kwiatek K., Wasyl D., Hoszowski D.: Microbiological quality of compound feed used in Poland. Bull. Vet. Inst. Pulawy 2012, 56, 349-354.

Kukier E., Goldsztejn M., Grenda T., Kwiatek K., Bocian Ł.: Microbiological quality of feed materials used between 2009 and 2012 in Poland. Bull. Vet. Inst. Pulawy 2013, 57, 107-111.

European Food Safety Authority: Scientific report of EFSA and ECDC. The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food–borne outbreaks in 2010. EFSA. J. 2012, 10, 2597.