twitter

image1 image1 image1 image1

Przewidywanie zawartości aminokwasów w paszach za pomocą spektroskopii odbiciowej w bliskiej podczerwieni. Predicting amino acid contents in feedstuffs by using near infra-red reflactance spectroscopy

Robert Gąsior1, Wojciech Wróblewki1,Waldemar Korol2, Jarosław Kański3

1 National Research Institute of Animal Production, Central Laboratory, 32-083 Balice n. Kraków, Poland

2 National Research Institute of Animal Production, National Laboratory for Feedingstuffs, 20-079 Lublin, Poland

3 University of Agriculture in Krakow, 31-120 Krakow, Al. Mickiewicza 21, Poland

43-44

Słowa kluczowe: pasze, spektroskopia odbiciowa w blizkiej podczerwieni, przewidywanie zawartości aminokwasów.

Key words: feeds,  near infrared  reflectance spectroscopy, predicting contents aminoacids.

 

Piśmiennictwo

PN-ISO 5510:2000. Pasze. Oznaczanie dostępnej lizyny;

Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 152/2009 z dnia 27.01.2009 r., zał.III (Dz.U.L 54 z dn. 26.02.2009 r.).