twitter

image1 image1 image1 image1

Zastosowanie techniki chromatografii cieczowej z detekcją diodową do oznaczania tetracyklin w paszach leczniczych

Ewelina Patyra, Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24 -100 Puławy

s. 44-50

Streszczenie. Tetracykliny są jednymi z najczęściej stosowanych substancji przeciwbakteryjnych w produkcji pasz leczniczych. Dlatego też ważna jest kontrola zwartości, jak i homogeniczności pasz leczniczych wytwarzanych z ich udziałem.

W artykule przedstawiono szybką i prostą procedurę analityczną służącą oznaczaniu czterech tetracyklin w paszach leczniczych z zastosowaniem micelarnej chromatografii cieczowej z detekcją diodową. Opracowana metoda została zwalidowana, co potwierdziło jej przydatność do oznaczania tetracyklin w paszach leczniczych.

Słowa kluczowe: pasze lecznicze, tetracykliny, micelarna chromatografia cieczowa, HPLC-DAD.

 

Application of liquid chromatography with diode array detection for determination of tetracyclines in medicated feedingstuffs

Ewelina Patyra, Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs,  National Veterinary Research Institute,

24-100 Pulawy, Poland

Summary. Tetracyclines are among the most widely used antibiotics for production of medicated feedingstuffs. Therefore, it is important to control the content of these antibiotics in animal medicated feedingstuffs and their homogeneity.

The article presents a rapid and simple analytical procedure for determination of four tetracyclines in animal medicated feedingstuffs with the use of micellar liquid chromatography with diode array detector.  The method was successfully validated and proved to be efficient, precise, and useful for quantification of tetracyclines in medicated feedingstuffs.

Key words: animal medicated feedingstuffs, tetracyclines, micellar liquid chromatography, HPLC-DAD.

 

Piśmiennictwo

Gustafson R.H., Bowen R.E.: Antibiotic use in animal ariculture. J. Appl. Microbiol. 1997, 83, 531 – 541.

Pejsak Z., Truszczyński M.: Konsekwencje zakazu stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu. Życie. Wet. 2006, 81, 236 – 239.

 Use of antibiotics in animal husbandry and veterinary medicine (Swann Report)  HC Deb 20 November 1969, 791, 1525-1531.

Corpet D.E.: Microbiological hazard for humans of antimicrobial growth promotor use in animal production. Rev. Med. Vet. 1996, 147, 851-862.

Rozporządzenie WE 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt.

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 o paszach.

Bednarek D., Szamańska-Czerwińska M.: Antybiotyki i inne substancje antybakteryjne stosowane w paszach leczniczych. Życie Wet. 2006, 81, 558-561.

Przeniosło-Siwczyńska M., Kwiatek K.: Produkcja i stosowanie pasz leczniczych – wybrane aspekty. Życie Wet. 2011, 86, 627-631.

Michalova, E., Novotna, P., Schlegelova, J.: Tetracyclines in veterinary medicine and bacterial resistance to them. Vet. Med. Czech. 2004, 49, 79–100.

https://www.wetgiw.gov.pl/

Markakis P.K.: Detramination of Tetracyclines in Animal Feeds in Presence of Other Drugs by Thin-Layer Chromatography and Microbiological Method. J. AOAC Inetr. 1996, 79, 375 – 379.

 Martinez E., Shimoda W.: Liqiud chromatographic determination of epimerization of chlorotetracycline Residue to 4-epi-chlorotetracycline residue in animal feed using McIlvain’s buffer as eztractant. J. Assoc. Off. Anal. Chem. 1989, 72, 848 – 850.

Martinez E., Shimoda W.: liqud chromatographic determination of tetracycline residue in animal feeds. J. Assoc. Off. Anal. Chem. 1988, 71, 477 – 480.

Houglum J.E., Larson R.D.: Assay of chlorotetracycline in animal feeds by liquid chromatography with fluorescence detection. J. AOAC Inter. 1997, 80, 961 – 965.

Grandos M., Encabo M., Compano R., Prat M.D.: Determination of tetracyclines in water samples using liquid chromatography with fluorimetric detection. Chromatographia. 2005, 61, 471 – 477.

Patyra E., Kowalczyk E., Kwiatek K.: Determination of chlorotetracycline and doxycycline in medicated feedingstuffs by liquid chromatography. Bull. Vet. Inst. Pulawy. 2012, 56, 329 – 333.

Caballero, R.D., Torre-Lapasio, R., Garcia-Alvarez-Coque, M.C., and Ramis-Ramos, G.: Rapid liquid determination of tetracyclines in animal feeds using a surfactant solution as mobile phase. Anal. Lett. 2002, 35, 687–705.

Fiori J., Grassigli G., Filippi P., Gotti R., Cavirni V.: HPLC-DAD and LC-ESI-MS analysis of doxycycline and related impurities in doxipan mix, a medicated premix for incorporation in medicated feedsuffs. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2005, 37, 979 – 985.

 Tong J., Rao Q., Zhu K.,Jiang Z., Ding S.: Simultaneous determination of five tetracycline and macrolide antibiotics in feed using HPCE. J. Sep. Sci., 2009, 32, 4254 – 4260.

Injac R., Minaric A., cjorjevic-Milic V., Karljikovic-Rajic K., Strukelij B.: Optimal conditions for detrmination of zinc bactiracin, polimixin B, oxytetracylin and sulfacetamide in animal feed by micellar elekctrokinetic capillary chromatography. Food Additives and Contamiants. 2008, 4, 424 – 431.

 Balizs G., Hewitt A.: Determination of veterinary drug residues by liquid chromatography and tandem mass spectrometry. Anal. Chim. Acta. 2003, 492, 105 – 1031.

Stolker A.A., niesing W., Hogendoorn E.A., Versteegh J.F.M., Fuchs R., Brinkman U.A.Th.: Liquid chromatography with triple-quadrupole or quadrupole-time of flight mass spectrometry for screening and confirmation of residue of pharmaceuticals in water. Anal. Bioanal. Chem. 2004, 378, 955 – 963.

Kishida K.: Qunatitation and confirmation of six sulonamides in meat by liquid chromatography-mass spectrometry with photodiode array detection. Food Control. 2007, 18, 301.

 Caher-Pericas C., Maquieira A., Puchades R., Miralles J., Moreno A.: Multiresidue determination of antibiotics in feed and fish samples for food safety evaluation. Comparision of immunoassay vs LC-MS/MS. Food Control. 2011, 22, 993 – 999.

Kaklamanos G., Vincent U., von Holst C. : Analysis of antimicrobial agents in pig feed by liquid chromatography coupled to orbitrap mass spectrometry.  J. Chromatogr. 2013, 1293, 60 – 74.

Holland, D.C., Faul, K.C., Roybal, J.E., Munns, R.K., and Shimoda, W.: Liquid chromatographic determination of chlortetracycline hydrochloride in ruminant and poultry/swine tissues. J. AOAC Int. 1991, 74, 780–784.

.Kawata, S., Sato, K., Nishikawa, Y., Iwama, K.: Liquid chromatographic determination of oxytetracycline in swine tissues. J. Assoc. Off. Anal. Chem. 1996, 79, 1463–1465.