twitter

image1 image1 image1 image1

Wykrywanie przetworzonego białka zwierzęcego w paszach – ocena wyników badań biegłości

Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy,

 Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

s. 80-86

 

Detection of processed animal protein in feed - evaluation of the results of the proficiency test

Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, Krzysztof Kwiatek

National Veterinary Research Institute, Departament of Hygiene of Animal Feedingstuffs