twitter

image1 image1 image1 image1

Metoda NIRs w analizach mączek rybnych - kalibracja na zawartość wybranych składników pokarmowych.  NIR-spectroscopy in fishmeal analysis -the calibration for selected nutrients

Robert Gąsior1, Wojciech Wróblewski1, Jan Markowski2

1 Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Laboratorium, 32-083 Balice k. Krakowa

2 Krajowe Laboratorium Pasz, Pracownia w Szczecinie, 71-617 Szczecin

Słowa kluczowe: mączki rybne, NIRS, składniki pokarmowe

Keywords: fishmeals, NIRS, nutrients

Literatura

PN-ISO 12099:2010

Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr  152/2009

Weiner A., Paprocka I., Gołębiowska A.,  Kwiatek K. (2013).  Aktualne zagadnienia kontroli przetworzonego biaka zwierzcego w acuchu paszowym i ywieniu. Pasze Przemysłowe, nr 1.