twitter

image1 image1 image1 image1

Posumowanie porównań międzylaboratoryjnych w zakresie oznaczania aminokwasów w latach 2012-2016. Recapitulation of interlaboratory comparisons. In the scope of amino acids in the years 2012-2016

Jolanta Rubaj

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin

Literatura

Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.

Norma ISO 13528:2005. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.

Horwitz, W., 1982, Evaluation of analytical methods used for regulation of food and drugs, Analytical Chemistry, 54,67A-76A.