twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena kompetencji laboratoriów urzędowego nadzoru  na podstawie wyników „PT PASZE – AZOTYNY 2017”. Evaluation of supervision laboratory  competence on the basis of „PT FEED – NITRITE 2017”

Grażyna Bielecka, Waldemar Korol
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin

Literatura:

Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

Norma ISO 13528:2015.

Rozporządzenie MRiRW z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz.U. z 2 sierpnia 2015 r., poz. 1141).