twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena wyników badań biegłości w zakresie homogeniczności (PT Homo 2016). Evaluation of results of proficiency testing  in the range of homogeneity (PT Homo 2016)

Sławomir Walczyński

Instytut Zootechniki – PIB Krajowe Laboratorium Pasz

ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin

Streszczenie

Przedstawiono wyniki badania homogeniczności mieszanek paszowych wykonanych w czasie realizacji badań biegłości laboratoriów w zakresie oceny stopnia wymieszania na podstawie mikro- i makroelementów. Upoważnione laboratoria ZHW potwierdziły swoje kompetencje do wykonywania badań na potrzeby urzędowego nadzoru w tym obszarze.

Literatura

Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2010. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.

Walczyński S., Korol W.: Inter-laboratory investigations on evaluation of industrial foodder mixtures homogeneity. Polish Journal of Food and Nutrition Sciencies, 2007, vol. 57, no 2(A),, 187-190.