twitter

image1 image1 image1 image1

Badania potwierdzające pasz w kierunku wykrywania i oznaczania antybiotyków z grupy tetracyklin w latach 2015 – 2016.  Confirmatory method for the detection and determiantion of tetracycline antibiotics in animal feeds in the years 2015 - 2016

Ewelina Patyra, Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek  
Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Literatura

Patyra E., Kwiatek K. Stosowanie i kontrola laboratoryjna tetracyklin w paszach leczniczych. Pasze Przemysłowe, 2015, 3/4, 66 – 73.

Rozporządzenie WE 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt.

Przeniosło-Siwczyńska M., Patyra E., ChyłekPurchała M., Kozak B., Kwiatek K.: Occurrence of tetracycline in feedingstuffs-results of two-year study within the official control of feed. Bull Vet Inst Pulawy, 2015, 59(4), 527 – 532.