twitter

image1 image1 image1 image1

Wartość odżywcza białka mączki Guar. Protein nutritive value of Guar meal

Grażyna Bielecka, Waldemar Korol, Jolanta Rubaj
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin

Literatura

Alsmeyer R.H., Cunningham A.D., Happich M.L. 1974. Food Technol. 28, 34-38.

Block R.J., Mitchwll H.H. 1945. Nutr. Abstr. Rev.1946, 16, 249.

Rozporządzenie Komisji (WE) 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. (Dz.Urz. UE L 54/1, 26.2.2009).