twitter

image1 image1 image1 image1

Optymalizacja metody mikrobiologicznej oznaczania amoksycyliny  w paszach leczniczych. Optimization of microbiological method for the determination of amoxicillin  in medicated feed

Beata Kozak, Maja Chyłek-Purchała,
Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB, Puławy

Literatura:

Pastok P.: Kompendium leków weterynaryjnych , 1999

Ferro A., Martras S., Fernandez G., Badia J., Rodriguez-Arrioja GM.: Homogeneity of amoxycillin trihydrate in the form of a medicated premix in porcine feed. Proceedings of the 19th IPVS Congress, Copenhagen, Denmark, 2006