twitter

image1 image1 image1 image1

Zastosowanie wermikulitu różnego pochodzenia w żywieniu kurcząt brojlerów. Using vermiculite of different origin in broiler chicken feeding

Jolanta Rubaj, Waldemar Korol, Grażyna Bielecka

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2,
20-079 Lublin

Literatura:

Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Struzik M. Pasze Przemysłowe, 2014, 23, 4: 19-22.

Rubaj J., Korol W., Bielecka G.,. Vermiculite in feed mixtures for broiler chickens – advantages and limitations. Krmiva 2016. Book of Abstracts. Opatija, 01-03.06. 2016, s. 18; ISSN: 1847-2370