twitter

image1 image1 image1 image1

Metody standardowe i NIRS  w ocenie homogeniczności mieszanek paszowych. Standard and NIRS methods for evaluating the homogeneity of compound feedingstuffs

Sławomir Walczyński

Instytut Zootechniki – PIB, Krajowe Laboratorium Pasz

ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin

Streszczenie

Zaprezentowano wyniki badania homogeniczności mieszanek paszowych wykonane za pomocą analizy makro- i mikroelementów według rozporządzenia 152/2009 oraz aparatem wykorzystującym bliską podczerwień. Zaobserwowano zbieżność oceny jednorodności przeprowadzonej z wykorzystaniem metod oficjalnych i przebiegu widm NIR skanowanych próbek.