twitter

image1 image1 image1 image1

Dobór parametrów pracy wagosuszarki . Parameters selection of the moisture analyzer

Sławomir Walczyński

Instytut Zootechniki – PIB Krajowe Laboratorium Pasz

ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin

Streszczenie

Praca zawiera wyniki analizy wilgotności mieszanek i materiałów paszowych przeprowadzonych za pomocą wagosuszarki. Poszukiwano optymalnych nastaw aparatu dla określenia tego parametru w zróżnicowanych pod względem właściwości fizycznych i chemicznych obiektach badań. Najlepsze efekty uzyskano dla profilu suszenia standardowego w temperaturze 105 oC.

Literatura

Interlaboratory comparisons reports. BiPEA, 2016-2017.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009

www.radwag.com/pl/