twitter

image1 image1 image1 image1

Witaminy A I E w premiksach i MPU - potwierdzenie tożsamości i zgodności z deklaracją
Vitamins A  and E in CF and premixtures -  confirmation of identity and the conformity with labelling
s. 103
Jolanta Rubaj, Waldemar Korol
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin

Celem prezentacji była ocena wyników badania zawartości witamin A i E w MPU i premiksach  dodatków paszowych w paszach dopuszczonych do stosowania w produkcji zwierzęcej.

Potwierdzono tożsamość badanych dodatków paszowych i w przypadku witaminy E, całkowitą zgodność z deklaracją na etykiecie. Właściwie stosowane dodatki mogą poprawić efektywność produkcji zwierzęcej.

ODNOŚNIKI

1.Rozporządzenie Komisji (UE) 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające załącznik IV rozporządzenia (WE) nr 767/2009 (Dz. Urz. UE L 277/4, 21.10.2010).

2.Rozporządzenie (We) Nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 22 Sierpnia 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w  żywieniu zwierząt.