twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena kompetencji laboratoriów urzędowego nadzoru  w zakresie badania aminokwasów w  paszach - „ILC aminokwasy 2017”

Evaluation of official laboratories authority in the scope of amino acid testing in feeds  ILC amino acid 2017

s. 105
Jolanta Rubaj

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Analityki
Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin

W roku 2017 podobnie jak w latach poprzednich laboratorium zorganizowało porównanie między-laboratoryjne „ILC Aminokwasy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości”, z zachowaniem poufności.

Uczestnicy ILC Aminokwasy 2017 badali w tym przypadku materiał referencyjny pozyskany od organizatora IAG 2017 Austria. Uzyskano zadowalające wyniki badań większości aminokwasów. Wykonano 38 badań uzyskując 35 wyników zadowalających (92,1%), 2 wyniki wątpliwe (5,25 %) i 1 wynik niezadowalający  (2,65 %), uwzględniając wskaźnik z. Laboratoria podały zróżnicowane niepewności pomiarów. Generalnie niepewność rozszerzona pomiaru w laboratorium nie powinna przekraczać podwojonego odchylenia standardowego z PT/ILC (U = 2 x SD - EA-04/16). Laboratoria upoważnione do badań aminokwasów w ramach urzędowej kontroli, lizyny i metioniny, potwierdziły swoje kompetencje.

 

LITERATURA

1. Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.

2. Norma ISO 13528:2005. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.

3.Horwitz W, Albert R (2006) J. AOAC Int. 89: 1095-1109