twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena kompetencji laboratoriów urzędowego nadzoru  w zakresie badania witamin A, D i E w  paszach „ILC witaminy 2017”
Evaluation of proficiency testing results in the scope of vitamins A, D and E in feeds „ILC vitamins 2017”

s. 104
Jolanta Rubaj
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz

W ramach realizacji zadań laboratorium referencyjnego Instytut Zootechniki–PIB, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie organizuje od 2005 roku ILC/PT z udziałem laboratoriów upoważnionych do badań dodatków paszowych w ramach urzędowego nadzoru (głównie laboratoria ZHW).  W 2017 roku przeprowadzono kolejne badanie biegłości w zakresie oznaczania witamin A, E, D3 o akronimie „ILC Witaminy 2017”. W konkluzji należy stwierdzić zadowalające przygotowanie laboratoriów upoważnionych do badań witaminy A, witaminy E w ramach urzędowej kontroli pasz.

 

Literatura:

1. Norma ISO 13528:2015. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.

2. Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.

3.Horwitz W, Albert R (2006) J. AOAC Int. 89: 1095-1109