twitter

image1 image1 image1 image1

Wykrywanie Clostridium botulinum w karmach dla norek

Detection of Clostridium botulinum in mink feeds

Tomasz Grenda, Magdalena Grabczak, Magdalena Goldsztejn, Nina Kozieł, Krzysztof Kwiatek

s. 83

Zakład Higieny Pasz

 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Celem tej pracy była optymalizacja metod wykrywania procedury wykrywania C. botulinum metodami tradycyjnymi w połączeniu z technikami biologii molekularnej bazującymi na technice real-time PCR. Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego stosowane w żywieniu norek uznawane są za materiały wysokiego ryzyka w powodowaniu botulizmu  u tych zwierząt. Przedstawione metody bazujące na tradycyjnych technikach laboratoryjnych i technikach PCR umożliwiają efektywną detekcję tego C. botulinum bez stosowania kontrowersyjnego etycznie i długotrwałego testu biologicznego na myszach laboratoryjnych.

Literatura

1.            Animal feeding stuffs – criteria and microbiological examinations. PN–R–64791:1994.

2.            Commission Regulation (EU) No 142/2011 implementing Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council laying down health rules as regards animal byproducts and derived products not intended for human consumption and implementing Council Directive 97/78/EC as regards certain samples and items exempt from veterinary checks at the border under that Directive.

3.            Fletcher G.C., Youssef J.F., Lu G.: Selecting methods for determining the presence of BoNT genes in New Zealand marine sediments. Crop & Food Research Confidential Report. New Zealand, 2008.

4.            Grenda T., Kwiatek K.: In house validation of real-time PCR method for detection of Clostridium botulinum in food and feed matrixes. Bull Vet Inst Pulawy 2010, 54, 557–562.

5.            Meat and meat products. Microbiological examinations. Detection of anaerobic spore-forming bacteria and anaerobic spore-forming bacteria of sulphite (IV) reducing. PN–A–82055–12:1997

6.            Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the detection of Salmonella spp. EN ISO 6579:2002.

7.            Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the enumeration of beta-glucuronidasepositive Escherichia coli - Part 2: Colony-count technique at 44 degrees C using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide. EN ISO 16649–2:2001.

8.            Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the enumeration of presumptive Bacillus cereus – colony-count technique at 30 degrees C. EN ISO 7932:2004.

9.            Microbiology of food and animal feeding stuffs –Horizontal methods for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae – Part 2: Colony-count method. EN ISO21528–2:2004.

10.          Microbiology of food and animal feeding stuffs –horizontal method for the enumeration of Clostridium perfringens – colony-count technique. EN ISO 7937:2004.

11.          Raphael B.H., Anreadis J.D.: Real-time PCR detection of the nontoxic nonhemagglutinin gene as a rapid screening method for bacterial isolates harboring the botulinum neurotoxin (A–G) gene complex. J Microbiol Meth 2007, 71, 343–346.

12.          Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and repealing Regulation (EC) No 1774/2002 (Animal by-products Regulation).