twitter

image1 image1 image1 image1

Oznaczanie kolistyny w paszach leczniczych z wykorzystaniem metody mikrobiologicznej

Determination of colistin in medicated feed by the microbiological method
s. 85
Maja Chyłek-Purchała, Beata Kozak, Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek
Zakład Higieny Pasz,
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

W Zakładzie Higieny Pasz opracowano metodę mikrobiologiczną oznaczania kolistyny w paszach leczniczych. Przeprowadzono walidację metody, której wyniki przedstawiono w tabeli poniżej. Wyniki walidacji potwierdziły dobrą powtarzalność i dokładność metody. We wszystkich próbkach rzeczywistych uzyskano wyniki zgodne, co do homogeniczności i zawartości deklarowanej przez producenta, co świadczy o przydatności opracowanej metody.

 

Literatura:

  1. Zaremba-Rutkowska M.: Polimyksyna E ( kolistyna). Działanie i stosowanie. Życie Weterynaryjne 2003.
  2. Roliński Z., Duda M., Furmaga R., Kowalski C.: Spostrzeżenia nad możliwościami klinicznego zastosowania nowej kombinacji antybiotyków – kolistyny ze spiramycyną. Medycyna Weterynaryjna 1992.