twitter

image1 image1 image1 image1

Badania potwierdzające pasz w kierunku wykrywania i oznaczania antybiotyków z grupy tetracyklin w latach 2015 – 2017   
A confirmatory studies for the detection and determination tetracycline antibiotics in feed in 2015 – 2017

s. 84
Ewelina Patyra, Monika Przeniosło-Siwczyńska, Aleksandra Grelik, Krzysztof Kwiatek  
Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Celem pracy było potwierdzenie występowania obecności antybiotyków z grupy tetracyklin w paszach stosowanych u zwierząt gospodarskich. Badania były prowadzone w ramach urzędowej kontroli pasz, która obejmuje badanie mieszanek paszowych, głównie dla trzody chlewnej i drobiu w celu monitorowania stosowania substancji przeciwbakteryjnych w chowie zwierząt gospodarskich.

W wyniku badania przesiewowego 126 próbek pasz skierowano do badania potwierdzającego metodą instrumentalną  w kierunku obecności antybiotyków z grupy tetracyklin. Potwierdzające badanie chromatograficzne realizowane  z zastosowaniem chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas wskazało na obecność antybiotyków tetracyklinowych w 31 próbkach (24,6%) skierowanych do analizy potwierdzającej. Najczęściej stwierdzanymi antybiotykami w paszach były chlorotetracyklina i doksycyklina, ale stwierdzono również obecność oksytetracykliny.          

Uzyskane wyniki badań wskazują na potrzebę prowadzenia kontroli pasz w kierunku wykrywania obecności substancji przeciwbakteryjnych. Prowadzona kontrola jest niezbędna do wyeliminowania przypadków nadużywania leków przeciwbakteryjnych w żywieniu zwierząt gospodarskich 
i ochrony zdrowia publicznego.

Literatura

1. Patyra E., Kwiatek K. Stosowanie i kontrola laboratoryjna tetracyklin w paszach leczniczych. Pasze Przemysłowe, 2015, 3/4, 66 – 73.

2. Przeniosło-Siwczyńska M., Patyra E., ChyłekPurchała M., Kozak B., Kwiatek K.: Occurrence of tetracycline in feedingstuffs-results of two-year study within the official control of feed. Bull Vet Inst Pulawy, 2015, 59(4), 527 – 532.

3. Patyra E., Kwiatek K.: Development and validation of multi-residue analysis for tetracycline antibiotics in feed by high performance liquid chromatography coupled to mass spectrometry. Food Additives and Contaminants: Part A. 2017. DOI:10.1080/19440049.2017.1364430.