twitter

image1 image1 image1 image1

Rezultaty badań nad obecnością rzepaku GM w Polsce  prowadzonych w ZHS PIWet-PIB w ramach Programu Wieloletniego

 Results of research on the presence of GM rape in Poland  carried out in ZHS PIWet-PIB as part of the Multi-annual Program

s. 86
 
Małgorzata Mazur, Zbigniew Sieradzki, Beata Król, Krzysztof Kwiatek
Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

Na terenie UE dopuszczone do stosowania są m.in. takie linie rzepaku GM jak: GT73, Ms8, Rf3, Ms8xRf3 oraz T45, charakteryzujące się odpornością na herbicydy. Żywność i pasze zawierające powyżej 0,9% GMO muszą być oznakowane, a prowadzenie właściwej kontroli w tym zakresie możliwe jest dzięki odpowiednim metodom analitycznym. Badania wykonywane w Zakładzie Higieny Pasz PIWet-PIB umożliwiają wykrywanie i oznaczanie rzepaku genetycznie zmodyfikowanego wykorzystywanego w żywieniu zwierząt gospodarskich. Wyniki badań wykonywanych w latach 2012-2017 w Zakładzie Higieny Pasz PIWet-PIB wskazują, że rzepak wykorzystywany w Polsce w celach paszowych, w przeważającej większości jest rzepakiem wolnym od jego genetycznych modyfikacji. Próbki zawierające powyżej 0,9% GMO, wymagające znakowania stanowią tylko 1,7% ogółu zbadanych próbek.

Odnośniki

  1. Rozporządzenie 1829/2003/WE w sprawie zmodyfikowanej genetycznie żywności i paszy. OJ, 2003, L 268, 1-23.
  2. Rozporządzenie 1830/2003/WE dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające Dyrektywę 2001/18/WE. OJ, 2003, L 268, 24-28.