twitter

image1 image1 image1 image1

Identyfikacja mięsa metodą izoogniskowania białek w gradiencie pH (IEF)

Identification of meat by isoelectric focusing (IEF)

s. 93

Anna Weiner, Ilona Paprocka, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Jedną z metod możliwych do zastosowania do identyfikacji gatunkowej mięsa jest metoda elektroforetyczna – izoogniskowanie białek w gradiencie pH (IEF). Pod wpływem prądu (2000 V) obecne w żelu amfolity zostają uporządkowane i tworzą gradient pH, który zmienia się w sposób ciągły. Wartość pH żelu jest najwyższa przy katodzie, a najniższa przy anodzie. Próbki nanoszone są na żel po ustaleniu gradientu pH. Pod wpływem prądu o niewielkim natężeniu następuje rozdział elektroforetyczny białek, przy czym utrzymuje się liniowa migracja białek. Białka, jako substancje amfoteryczne, pod wpływem przyłożonego napięcia wędrują w żelu poliakrylamidowym do takiego miejsca, w którym ich ładunek elektryczny osiągnie wartość „0” (stają się elektrycznie obojętne) – osiągają swój punkt izoelektryczny (pI). Po zakończonej elektroforezie żele są barwione. Analiza rozdziału białek odbywa się przez porównanie położenia prążków białkowych z rozdziałem wzorca.

Przedstawiona metoda wykorzystywana jest w Zakładzie Higieny Pasz PIWet-PIB do identyfikacji gatunków surowego mięsa nieznanego pochodzenia.

Piśmiennictwo:

  1. Ballin NZ, Vogenesen FK, Karlsson AH (2009) Species identification – Can we detected and quantify meat adelturation? Meat Sci. 83:165-174.
  2. Gazalli H, Malik AH, Jalal H, Afshan S, Mir A, Ashraf H (2013) Methods of identification of meat species.  Int. J. Food Sci. Nutr. 3 (2):90-110.
  3. Petterson RLS, Jones SJ (1990) Review of current techniques for the verification of the species origin of meat.  Analyst 115:501.
  4. Flores-Munguia ME,  Bermudez-Almada MC, Vazquez-Moreno L (2000) A research note: Detection of adulteration in processed traditional meat products. J. Muscle Foods 11:319-325.