twitter

image1 image1 image1 image1

Wyniki badania biegłości w zakresie homogeniczności (PT Homo 2017)

Results of proficiency testing in the range of homogeneity (PT Homo 2017)

s. 96

Sławomir Walczyński

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz

Przedstawiono wyniki badania homogeniczności mieszanek paszowych wykonanych w czasie realizacji badań biegłości laboratoriów w zakresie oceny stopnia wymieszania na podstawie mikro- i makroelementów. Upoważnione laboratoria ZHW potwierdziły swoje kompetencje do wykonywania badań na potrzeby urzędowego nadzoru w tym obszarze.

LITERATURA

  1. Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2010. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.
  2. Walczyński S., Korol W.: Inter-laboratory investigations on evaluation of industrial foodder mixtures homogeneity. Polish Journal of Food and Nutrition Sciencies, 2007, vol. 57, no 2(A),, 187-190.