twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena wyników badań biegłości „PT MINERAL 2017”  z udziałem laboratoriów  urzędowego nadzoru w zakresie  oznaczania składników mineralnych w paszach
The evaluation of proficiency testing results „PT MINERAL 2017”  with participation of supervision laboratories in the scope of  minerals in feedingstuffs.
s. 100
Grażyna Bielecka
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Analityki  Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz

Celem prezentacji była ocena kompetencji laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań pasz w ramach urzędowej kontroli. Badanie biegłości  o akronimie „PT Mineral 2017” zostało zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 „Ocena zgodności. Laboratoria biorące udział w przeprowadzonym badaniu biegłości potwierdziły kompetencje do realizacji badań w ramach urzędowej kontroli pasz.

 

Literatura:

1. EA-04/16 (2007). Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych. Wersja polska, PCA Warszawa 2007.

2. Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.

3. Norma ISO 13528:2015. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.

4. Rozporządzenie Komisji (WE) 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r.

5. Thompson, M.: The amazing Horwitz function. AMC Technical Brief No. 17, July 2004 (amc\amctb\statssc\horwitztb_v2.doc).