twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena aktywności hormonalnej prenyloflawonoidu chmielowego w kontekście stosowania odpadów browarnianych w żywieniu zwierząt

Assessment of hormonal activity of hop plant prenyloflavonoid in the context of the use of brewery waste in animal nutrition

s. 81

S. Stypuła-Trębas, L. Radko, A. Posyniak

Zakład Farmakologii i Toksykologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy

Chmiel zwyczajny Humulus lupulus L (Cannabaceae) jest surowcem do produkcji piwa a jednocześnie bogatym źródłem prenyloflawonoidów, w tym ksantohumolu i jego pochodnej 8-prenylonaringeniny (1). Odpady browarniane są szeroko wykorzystywane jako pasza zarówno w żywieniu zwierząt przeżuwających, jak i monogastrycznych. Stosowanie młóta browarnianego u krów (szczególnie w dawkach powyżej 8 kg/dzień) może wpływać na obniżenie wskaźników płodności i problemy w okresie okołoporodowym (2).

Ponieważ obserwowane zaburzenia mogą wynikać nie tylko z nadmiernego udziału błonnika w diecie ale także z obecności hormonalnie aktywnych prenyloflawonoidów chmielowych, celem przeprowadzonych badań była wstępna ocena aktywności (anty)estrogennei i (anty)androgennej metabolitu ksantohumolu, 8-prenylonaringeniny, z użyciem testów in vitro aktywacji transkrypcyjnej receptora estrogenowego (ERα; test REA) i androgenowego (AR; test RAA), opartych na modyfikowanych genetycznie szczepach drożdży S. cerevisiae.

8– prenylonaringenina jest najsilniejszym znanym fitoestrogenem, wykazuje ponadto słabą aktywność antyandrogenną a profil jej aktywności w testach REA i RAA (tab. 1.) jest podobny do aktywnego hormonalnie ekwolu. Celem kolejnych badań będzie ocena i porównanie aktywności hormonalnej innych prenyloflawonoidów oraz ich mieszanin a także młóta browarnianego i ekstraktu chmielu z użyciem właściwych modeli in vitro oraz in vivo.

PIŚMIENNICTWO

1. Venturelli S. i wsp. Prenylated chalcones and flavonoids for the prevention and treatment of cancer. Nutrition 2016; 32: 1171–1178.

2. Żorawowicz T. Młóto w praktyce. Hodowla i chów bydła 2012; 2: 32.

3. Bovee T. F. H. i wsp. A new highly androgen specific yeast biosensor enabling optimisation of (Q)SAR model approaches.
    J. Steroid Biochem Mol Biol 2008; 108: 121-131.

4. Bovee T.F.H. et al. Development of a rapid yeast estrogen bioassay, based on the expressing of Green Fluorescent Protein. 
   Gene 2004; 325: 187-200.

5. Stypuła-Trębas i wsp. Oestrogenic and (anti)androgenic activity of zearalenone and its metabolites in two in vitro yeast bioassays.  World Mycotoxin J.2015; 9:247-255