twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena aktywności hormonalnej wybranych antybiotyków wykrywanych w paszach

Assessment of hormonal activity of selected antibiotics detected in feed

s. 80

S. Stypuła-Trębas, L. Radko, A. Posyniak

Zakład Farmakologii i Toksykologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy

Antybiotyki są niezbędne w leczeniu wielu chorób u ludzi i zwierząt, jednak obecność ich pozostałości w żywności przynosi negatywne efekty zdrowotne. Dla ochrony zdrowia konsumentów od 2006 r. Unia Europejska wprowadziła zakaz stosowania antybiotyków jako dodatków paszowych, jednocześnie  wprowadzone zostały odpowiednie regulacje związane z obowiązkiem prowadzenia programów kontrolnych, dotyczących monitorowania występowania antybiotyków w paszach dla zwierząt (1).

W związku z obserwowaną aktywnością estrogenną pasz i żywności pochodzenia zwierzęcego (3,4) celem przeprowadzonych badań była wstępna ocena aktywności estrogennej i antyestrogennej siedmiu antybiotyków z użyciem testu in vitro aktywacji transkrypcyjnej receptora estrogenowego, opartego na modyfikowanym genetycznie szczepie drożdży.

Pomiar aktywności estrogennej wykazał, że trzy spośród siedmiu badanych antybiotyków: cefaleksyna, ampicylina i chloramfenikol jako częściowi agoniści receptora estrogenowego mogą wpływać na sumaryczne obciążenie próbek pasz estrogenami. Ich obecność w paszy lub żywności pochodzenia zwierzęcego może przyczyniać się nie tylko do zjawiska lekooporności ale także do zaburzeń hormonalnych i problemów reprodukcyjnych u ludzi i zwierząt. Wobec braku danych z piśmiennictwa w tym zakresie, dalsze badania większej ilości antybiotyków z użyciem modeli in vitro i in vivo wydają się celowe.

Piśmiennictwo

  1. Posyniak A. Występowanie antybiotyków w żywności – aspekty prawne i analityczne kontroli pozostałości, Życie Wet 86(9), 2011,
  2. http://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/zwierzeta/ograniczanie-antybiotykow-w-hodowli/
  3. Matsumoto T. i wsp. Survey of estrogenic activity in fish feed by yeast estrogen-screen assay. Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol 2004;139:147-152.
  4. Bovee T.F.H. i wsp. Development of a rapid yeast estrogen bioassay, based on the expressing of Green Fluorescent Protein. 
  5.  Gene 2004; 325: 187-200.