twitter

image1 image1 image1 image1

Wpływ mykotoksyn wykrywanych w paszach na rozwój ryb Danio rerio

Effects of mycotoxins detected in feed on the development of Danio rerio

s. 82

Radko L., Jedziniak P., Jakubaszek A*., Stypuła-Trębas S., Posyniak A.

Zakład Farmakologii i Toksykologii

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

*Ośrodek Medycyny Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

W ostatnich kilku lat zauważono silne oddziaływanie mikotoksyn na środowisko wodne. Stwierdzano średnie stężenia DON na poziomie 14.9 ng/L oraz wyższych w zależności od miejsca pobrania próbek wody. Danio pręgowane (Danio rerio) jest modelem zwierzęcym najczęściej wykorzystywanym w badaniach wpływu zanieczyszczeń na środowisko wodne. Cechy fizjologiczne (krótki cykl rozwoju, łatwość manipulacji) umożliwiają prowadzenie zaawansowanych badań in vivo. Według danych literaturowych, DON nie wpływa na wzrost i żywotność larw danio.    Powoduje spadek liczy jaj u samic żywionych paszą zawierającą DON w stężeniu 0,5 i 3 ppm. Natomiast zauważono 22% wzrost produkcji jaj przy stężeniu 1,5 ppm DON. Wzrost aktywności pływania wykazywały larwy, których matki były żywione paszą zawierającą wysokie stężenie DON (3 ppm). Ekspozycja larw danio na 67,5 uM DON prowadziła do lekkiego obrzęku wokół worka żółtkowego i lekkiego stopnia zgięcia ciała w górę.

Piśmiennictwo:

  1. Zhou H, George S, Li C, Gurusamy S, Sun X, Gong Z, Qian H. Combined toxicity of prevalent mycotoxins studied in fish cell line and zebrafish larvae revealed that type of interactions is dose-dependent. Aquat Toxicol. 2017, 193, 60-71.
  2. Sanden M, Jørgensen S, Hemre GI, Ørnsrud R, Sissener NH. Zebrafish (Danio rerio) as a model for investigating dietary toxic effects of deoxynivalenol contamination in aquaculture feeds. Food Chem Toxicol. 2012, 50, 4441-4448.