twitter

image1 image1 image1 image1

Clostridium botulinum w paszach - trudności analityczne i występowanie

Tomasz Grenda, Magdalena Grabczak, Magdalena Goldsztejn, Krzysztof Kwiatek

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Al. Partyzantów 57, 24 – 100 Puławy

Streszczenie. Celem niniejszej pracy było przedstawienie aktualnej wiedzy na temat bakterii beztlenowych z gatunku C. botulinum które zdolne są do produkcji najsilniejszych toksyn, naturalnie występujących w przyrodzie. Botulizm jest schorzeniem charakteryzującym się dużą śmiertelnością u zwierząt i najczęściej jest powodowany poprzez spożycie paszy zanieczyszczonej przez toksynę bądź przetrwalniki produkowane przez C. botulinum. Genetyczne i biochemiczne zróżnicowanie wewnątrz gatunku jest powodem trudności w wykrywaniu tego patogenu. W niniejszym artykule została przedstawiona aktualna wiedza o tym mikroorganizmie, jego występowaniu a także narzędziach laboratoryjnych służących do jego wykrywania.

Słowa kluczowe: Clostridium botulinum, toksyna botulinowa, botulizm zwierząt

 

Clostridium botulinum in feeds – analytical difficulties and occurrence

Summary. The aim of study was review on C. botulinum, anaerobic species of bacteria able to produce the most potent toxins in environment. Botulism in animals is fatal disease which most frequently is caused by consumption of feed contaminated with toxins or spores produced by C. botulinum. Genetic and biochemical diversity of this species make laboratory diagnostics of botulism and C. botulinum detection in biological material extremely difficult. In this study current knowledge on this pathogen, its occurrence and laboratory tools for its detection were described.

Keywords: Clostridium botulinum, botulinum toxin, botulism in animals