twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena bezpieczeństwa jodoforowego środka dezynfekującego na przewód pokarmowy i układ kostny zwierząt nieprzeżuwających

s.25-28

Ewa Tomaszewska1,*, Siemowit Muszyński2, Piotr Dobrowolski3, Yulia Ivashkiv4, Halyna Rudyk4, Oksana Brezvyn4, Ihor Kotsyumbas4

1Katedra Fizjologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, Polska;

2Katedra Biofizyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, Polska;

3Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska;

4Państwowy Naukowo-Badawczy Instytut Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych we Lwowie (SCIVP), Lwów, Ukraina

Streszczenie. Celem przeprowadzanych analiz była ocena ryzyka stosowania suchego jodoforowego środka dezynfekującego o działaniu utleniającym, docelowo przeznaczonego do stosowania zarówno przed rozpoczęciem cyklu produkcyjnego, jak i przy pełnej obsadzie zwierząt, w przypadku możliwości jego ciągłego spożywania przez zwierzęta. Badania polegały na ocenie wpływu jodoforowego środka dezynfekującego na strukturę przewodu pokarmowego oraz na metabolizm tkanki kostnej, które w efekcie wpływają na dobrostan zwierząt. Badania przeprowadzone na modelu szczura wykazały, że środek dezynfekujący nie wpłynął ani na strukturę jelita cienkiego, ani na rozwój kości długich.

Słowa kluczowe: dezynfekcja, jelito cienkie, kości

The assessment of the safety of the iodophor disinfectant on the intestinal tract and skeletal system in non-ruminants

Summary. The aim of of the study was to assess the risk of using a dry iodophor disinfectant with an oxidizing action, intended for use both before the beginning of the production cycle as well as with animals  in the case of the possibility of its continuous consumption by animals. The research involved assessing the effect of iodophor disinfectant on the structure of the gastrointestinal tract and bone tissue metabolism, which ultimately affect animal welfare. Studies conducted on the rat model showed that the disinfectant did not affect the structure of the small intestine or the development of long bones

Keywords: disinfection, bones, intestine
 

Piśmiennictwo

  1. Pawiak R., Wachnik Z. (1976). Problemy dezynfekcji w chlewni. Medycyna Weterynaryjna, 32; 202–204.
  2. Tomaszewska E., Muszyński S., Dobrowolski P., Wiącek D., Tomczyk-Warunek A. Świetlicka I., Pierzynowski S.G. (2019). Maternal HMB treatment affects bone and hyaline cartilage development in their weaned piglets via the leptin/osteoprotegerin system. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 103, 626–643.
  3. Campagna M.V., Faure-Kumar E., Treger J.A., Cushman J.D., Grogan T.R., Kasahara N., Lawson G.W. (2016). Factors in the selection of surface disinfectants for use in a laboratory animal setting. Journal of the American Association for Laboratory Animal Science, 55, 175–188.
  4. Tomaszewska E., Dobrowolski P., Klebaniuk R., Kwiecień M., Tomczyk-Warunek A., Szymańczyk S., Kowalik S., Milczarek A., Blicharski T., Muszyński S. (2018). Gut-bone axis response to dietary replacement of soybean meal with raw low-tannin faba bean seeds in broiler chickens. PLOS One, 13, e0194969
  5. Muszyński S., Kwiecień M., Tomaszewska E., Świetlicka I., Dobrowolski P., Kasperek K., Jeżewska-Witkowska G. (2017). Effect of caponization on performance and quality characteristics of long bones in Polbar chickens. Poultry Science, 96, 491–500.