twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena bezpieczeństwa jodoforowego środka dezynfekującego na przewód pokarmowy i układ kostny zwierząt nieprzeżuwających

s.25

Ewa Tomaszewska1,*, Siemowit Muszyński2, Piotr Dobrowolski3, Yulia Ivashkiv4, Halyna Rudyk4, Oksana Brezvyn4, Ihor Kotsyumbas4

1Katedra Fizjologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, Polska;

2Katedra Biofizyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, Polska;

3Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska;

4Państwowy Naukowo-Badawczy Instytut Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych we Lwowie (SCIVP), Lwów, Ukraina

Streszczenie. Celem przeprowadzanych analiz była ocena ryzyka stosowania suchego jodoforowego środka dezynfekującego o działaniu utleniającym, docelowo przeznaczonego do stosowania zarówno przed rozpoczęciem cyklu produkcyjnego, jak i przy pełnej obsadzie zwierząt, w przypadku możliwości jego ciągłego spożywania przez zwierzęta. Badania polegały na ocenie wpływu jodoforowego środka dezynfekującego na strukturę przewodu pokarmowego oraz na metabolizm tkanki kostnej, które w efekcie wpływają na dobrostan zwierząt. Badania przeprowadzone na modelu szczura wykazały, że środek dezynfekujący nie wpłynął ani na strukturę jelita cienkiego, ani na rozwój kości długich.

Słowa kluczowe: dezynfekcja, jelito cienkie, kości