twitter

image1 image1 image1 image1

Dobra praktyka wytwarzania pasz w gospodarstwie

Waldemar Korol

Streszczenie.  Przedstawiono kodeks dobrej praktyki wytwarzania mieszanek paszowych przez rolnika w gospodarstwie rolnym na potrzeby żywienia własnych zwierząt, promowany przez FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) i IFIF (International Feed Industry Federation) w ramach Codex Alimentarius. Kodeks nie jest obowiązującym wymaganiem w sensie prawnym; rolnicy-hodowcy wytwarzający pasze mogą korzystać z kodeksu na zasadzie dobrowolności. Kodeks jest zbiorem wytycznych.Przedstawiono schemat wytwarzania pasz w gospodarstwie rolnymi wymagania szczegółowe dotyczące materiałów paszowych, receptury, wyposażenia, stosowania dodatków, kontroli jakości, przechowywania, prowadzenia zapisów i szkolenia personelu. Zwrócono uwagę na specyfikę wytwarzania i stosowania pasz leczniczych. W podsumowaniu wymieniono podstawowe wytyczne wytwarzania pasz w gospodarstwie rolnym.