twitter

image1 image1 image1 image1

Realizacja zadań laboratorium referencyjnego

Waldemar Korol, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka, Sławomir Walczyński, Jan Markowski

Streszczenie.  Zadania laboratorium realizowane przez Instytut Zootechniki PIB, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie w roku 2011 były zgodne z podanymi w art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004. Zadania te dotyczyły współpracy z wspólnotowymi laboratoriami referencyjnymi,  koordynacji działania laboratoriów urzędowych odpowiedzialnych za badania pasz, organizacji badań porównawczych pomiędzy krajowymi laboratoriami urzędowymi oraz wykorzystania wyników takich badań, rozpowszechnianie informacji przekazanych przez wspólnotowe laboratoria referencyjne dla krajowych laboratoriów urzędowych i zapewnienia  wsparcia naukowego i technicznego dla inspekcji weterynaryjnej w zakresie wykonania skoordynowanych planów kontroli. W pracy przedstawiono szczegółowe informacje o działalności referencyjnej KLP  w roku 2011.