twitter

image1 image1 image1 image1

Mikrobiologiczna metoda oznaczania soli sodowej salinomycyny w paszach i premiksach

Igor J. Kocjumbas, Wiktor  Muzyka, O. Kalinina

Streszczenie.  W artykule przedstawiono procedurę kontroli zawartości soli sodowej salinomycyny w paszach i premiksach za pomocą mikrobiologicznej metody dyfuzji w żelu agarowym przy użyciu szczepu testowego Bacilus cereus ATCC 11778, wrażliwego na salinomycynę. Wyniki badań wskazują, że mikrobiologiczna metoda oznaczania salinomycyny w paszach i premiksach jest dokładną metodą ilościową, która pozwala na ustalenie obecności kokcydiostatyków w granicach  dopuszczalnych norm.