twitter

image1 image1 image1 image1

Stosowanie pasz leczniczych w żywieniu zwierząt gospodarskich

Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek

Streszczenie.  Antybiotyki są powszechnie używane do leczenia lub zapobieganiu występowania chorób w dużych stadach zwierząt gospodarskich. Najczęściej podawane są w postaci pasz leczniczych, sporządzanych na zlecenie lekarza weterynarii. Leki przeciwbakteryjne można podzielić na substancje o szerokim spektrum działania, które hamują wzrost drobnoustrojów lub doprowadzają do śmierci komórek bakteryjnych oraz substancje o wąskim spektrum działania, które działają tylko na niektóre gatunki bakterii.

W pracy dokonano przedstawienia wyboru środka przeciwbakteryjnego w leczeniu dużych grup zwierząt oraz przedstawiono klasy antybiotyków stosowanych do sporządzania pasz leczniczych, a także spektrum działania poszczególnych antybiotyków na drobnoustroje patogenne wywołujące choroby u zwierząt gospodarskich.