twitter

image1 image1 image1 image1

Wybrane aspekty prawne rejestracji i stosowania dodatków paszowych w żywieniu zwierząt

Krzysztof Kwiatek, Marek Walczak, Zbigniew Osiński

Streszczenie.  Rozporządzenie 1831/2003 w dniu 22 sierpnia 2003 roku zostało wprowadzone w celu uporządkowania prawa dotyczącego rynku dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt. Konieczne było również uwzględnienie faktu, iż postęp technologiczny i naukowy umożliwił opracowanie nowych rodzajów dodatków paszowych. W efekcie tych zmian wprowadzono nowy unijny rejestr dodatków paszowych, określono procedury rejestracji i przedłużania zezwoleń, a także uregulowano kwestie nadzoru nad dodatkami paszowymi po wprowadzeniu do obrotu oraz ich etykietowania. Ustanowiono również obowiązki Unijnego Laboratorium Referencyjnego (EURL) oraz Krajowych Laboratoriów Referencyjnych (NRL), które spełniają ważną rolę w systemie oceny dodatków paszowych. Podjęte działania wpisują się w realizację polityki Unii Europejskiej, której celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzi.