twitter

image1 image1 image1 image1

Aktualne zagadnienia związane z urzędową kontrolą bezpieczeństwa pasz i żywności pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem badań laboratoryjnych

Tadeusz Wijaszka,Krzysztof Kwiatek

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Streszczenie.Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło konieczność wprowadzenia systemowych metod zapewnienia bezpieczeństwa w produkcji i obrocie żywności, zarówno roślinnego jak i zwierzęcego pochodzenia. Biorąc pod uwagę zachodzące przemiany można wskazać, iż wdrażanie koncepcji zapewnienia produkcji bezpiecznej żywności pochodzenia zwierzęcego „od pola do stołu konsumenta” stanowi istotny element Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego. Ustanowione w ostatnich latach nowe przepisy prawa żywnościowego Wspólnoty Europejskiej po wdrożeniu powinny zapewnić osiągnięcie określonych celów w zakresie bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia publicznego.